Nejčastější dotazy

Co vše je potřeba dodat před samotnou realizací stránek?

Nejdříve od Vás budeme potřebovat přesný popis stránek: jak si Vaše stránky představujete, co si od nich slibujete a k čemu je plánujete používat. Tato fáze je při tvorbě nového webu velmi důležitá.

Dále od Vás budeme potřebovat informaci o počtu položek v menu, názvy tlačítek, obrázky a texty. Především obrázky a fotografie je potřeba dodat v co nejvyšší kvalitě, neboť z kvalitních fotografií lze sestavit originální grafický design stránek. Důležité jsou také texty – poradíme Vám, jak je sepisovat, aby odpovídaly základním pravidlům optimalizace.

Jak dlouho trvá sestavení webových stránek?

Doba, potřebná pro realizaci webových stránek závisí především na složitosti webu a našich aktuálních časových možnostech. U menších prezentací se jedná zhruba o 2 až 3 týdny, u rozsáhlejších webů je potřebná doba přímoúměrná složitosti webu. Pokud máme k dispozici dostatek kvalitních fotografií, trvá sestavení stránek kratší dobu.

Při realizaci se vždy snažíme co nejrychleji vytvořit webové stránky alespoň v takové podobě, aby obsahovaly všechny důležité informace (titulní stránka, kontakty, ceník apod.). Takto nemusí klient čekat několik týdnů, než má k dispozici stránky, kterými se může začít prezentovat, může si stránky již přidat do vyhledávačů apod. Poté stránky dále rozšiřujeme, přidáváme fotografie, fotogalerii apod.

Jsou potřeba osobní setkání v průběhu realizace zakázky?

Pokud jste z jiného města, než my (momentálně Praha), není problém stránky sestavit i bez osobního setkání. Nicméně alespoň jednu schůzku považujeme za užitečnou. Jedná se o konzultaci všech potřebných podrobností v souvislosti s novými stránkami. Toto setkání eliminuje různá nedorozumění a je možné předejít časově náročným úpravám po sestavení webu. Můžeme tak také již do grafického návrhu zahrnout všechny Vaše postřehy a zajímavé nápady, domluvit se jaké fotografie zahrneme do grafického návrhu apod..

Další schůzku si s klienty domlouváme po sestavení webu, kdy jim ukážeme jak stránky fungují, jak si je mohou zálohovat, jak editovat texty, jak přidávat další fotografie apod. Pokud má klient zájem například o přidání webu do fulltextových katalogů, pokročilejší optimalizaci stránek pro vyhledávače, nebo přidání dalších funkčních bloků či fotografií do stránek, jsme mu nadále k dispozici.

Jak sestavovat texty pro webové stránky?

Nejdůležitějším pravidlem je psát takové texty, které odpovídají tomu, co nabízíte. Jasně a vystižně popsat vše, co může potenciální návštěvníky stránek zajímat, přidat vhodné fotografie, používat členění do odstavců, používat podnadpisy a seznamy, barevně odlišovat jednotlivé části textu apod.

Jak volit klíčové slova?

Pokud se některá slova opakují v položkách menu, nadpisech i textech, pokud odkazujeme na stránky kde se objevují podobná slova jako na našich stránkách, pokud jsou obrázky pojmenovány tak, že jejich názvy korespondují s textem stránky, v těchto případech máme šanci, že se příslušné stránky budou ve vyhledávačích zobrazovat při hledání těchto opakujících se slov na stránce.

Jakou hustotu klíčových slov zvolit?

Důležitým atributem je hustota klíčových slov na stránce a také rovnoměrnost jejich zastoupení v textu. Optimální zastoupení klíčového slova na stránce se pohybuje nejčastěji v rozmezí 5-15% výskytu v celém textu. Texty je vhodné přidat kvůli vyhledávačům i na stránky, kde nejsou zase tolik důležité (fotoalba, stránky fotografů, fotobanky, fotogalerie, fotoreportáže apod.)

Jak poznat dobrý grafický návrh webu?

Mnoho webů, které lze dnes najít na internetu, vypadají téměř stejně. Je to především proto, že si mnoho lidí, kteří nemají grafické cítění, sestavují webové stránky sami (chtějí ušetřit za kvalitní grafický návrh), více lidí používá stejné fotografie z fotobank apod. Spousta web-designérských firem také používá šablony, u kterých pouze mění obrázek v záhlaví, barvu menu, barvy stránky apod. Takto minimalizují čas potřebný k sestavení webu a snaží se vyrobit co nejvíce takovýchto stránek. S tím se ale snižuje i kvalita webu a tak i jeho následná konkurenceschopnost.

Několik základních doporučení, kterými se je dobré při sestavování grafického návrhu webu řídit:

 1. Web by se měl líbit. Měl by návštěvníky hned na první pohled něčím zaujmout (zajímavý prvek, poutavé fotografie, originální menu apod.)
 2. Návrh by neměl být příliš složitý, aby se mohl návštěvník stránek snadno vyznat ve struktuře webu.
 3. Grafický návrh by měl korespondovat s obsahem webu.
 4. Fotografie by měly být v dostatečné kvalitě.

Grafický návrh by měl sestavit grafik a web nakódovat programátor. V opačném případě se může stát, že budou stránky po grafické stránce hezké, ale nikdo je nenajde (chyby ve zdrojovém kódu, špatná optimalizace pro vyhledávače), nebo naopak budou nakódovany kvalitně, ale grafický návrh nebude zrovna nejpovedenější.

Je možné si sestavit vlastní grafiku webu?

Pokud si chcete sestavit vlastní grafický návrh, nebo znáte někoho, kdo Vám grafický návrh sestaví, nabízíme Vám možnost si u nás nechat stránky pouze nakódovat. Weby, které sestavujeme jsou ovšem naší vizitkou. Proto, pokud si u nás chcete web nechat sestavit na základě vašeho grafického návrhu, mělo by se jednat o grafický návrh kvalitní (pokud chcete ušetřit za web tím, že si sestavíte vlastní návrh, a to i přesto, že nemáte grafické cítění, nebude pravděpodobně výsledek úplně nejvydařenější.

V případě, že se rozhodnete si navrhnout grafický návrh stránek sami, doporučujeme Vám nás předem kontaktovat a domluvit se na všech důležitých podrobnostech. Především pak:

 1. Návrh stránky by měl být uložen v bezeztrátovém formátu. Ideální je použít například Photoshop (PSD formát).
 2. Součástí návrhu by měl být vzhled všech klíčových stránek webu (titulní stránka webu, sekce články, fotogalerie, ceník apod.). Pozornost je potřeba věnovat i vzhledu nadpisů a podnadpisů, barvě odkazů, orámování fotografií apod.
 3. Návrh by měl být sestaven tak, aby jej bylo možno rozdělit na několik menších obdélníků, přičemž by se načítaly pouze tyto části a ne celá stránka. V opačném případě hrozí, že se budou stránky dlouho načítat. Výjimkou mohou být stránky, které ručně nakreslíte, budete chtít, aby stránky vypadaly jako jedna kresba, fotogalerie apod.

Poté co nám zašlete hotový grafický návrh, dohodneme se s Vámi, zda lze takto navržený návrh prakticky zrealizovat, navrhneme dodatečné změny v návrhu, doporučíme Vám různé drobné úpravy, úpravy fotografií apod.

Kolik grafických návrhů dostanete ke každé zakázce?

Častou otázkou našich klientů je počet grafických návrhů stránek, které jim zhotovíme. Někteří lidé se domnívají, že více návrhů znamená větší možnost výběru a tím i lepší výsledek. To ovšem nemusí vždy platit. Není složité zhotovit více různých grafických návrhů (například obměnou barev menu a pozadí, velikosti nadpisů, odlišná fotografie v hlavičce apod.). V některých případech může být tento přístup výhodný, ne však vždy.

Snažíme se vytvářet takové grafické návrhy, které nejlépe odpovídají tomu, co stránky prezentují. Zrealizujeme nejdříve první verzi grafického návrhu, na kterou máte možnost reagovat (změna barev, členění stránky, fotografií v návrhu apod.). Na základě těchto připomínek grafický návrh upravíme do podoby, která odpovídá Vašim požadavkům. Ve chvíli, kdy takto zhotovený návrh odsouhlasíte, začneme s kódováním stránek.

Budete si moci texty stránek sami editovat?

Ještě před samotným grafickým návrhem je potřeba určit, do jaké míry se budou stránky upravovat a aktualizovat. Některé dodatečné úpravy lze snadno provést (úprava nadpisů, výměna fotografií, změna loga, velikost písma, orámování fotografií, grafické vylepšení odkazů), jiné úpravy mohou být časově náročnější (jiné menu, jiná struktura stránek, vložení dalších fotografií apod).

Pokud je součástí návrhu několik grafických ilustrací a každá z nich slouží jako jedna položka menu, těžko bude možné později stránky předělat na web s více položkami v menu než je počet, pro které byl grafický návrh navržen. U webu, kde lze předpokládat, že se bude v budoucnu měnit počet položek v menu, je tedy vhodné vytvořit menu tomu uzpůsobené (např. boxy, u kterých je možné měnit textové popisky jednotlivých položek a které bude možné v libovolném počtu řadit pod sebe).

Webové stránky sestavujeme tak, že je obsahová část stránek (texty, obrázky) oddělená od grafického vzhledu stránek. Pokud se proto rozhodnete vytvořit úplně nový design stránek, lze použít velkou část stránek původních (články, fotografie, položky menu, komentáře apod.).

Jaké technologie používáme při kódování stránek?

Při kódování stránek využíváme nejčastěji XHTML (jsme schopni zhotovit plně validní stránky dle normy XHTML 1.0 Strict) doplněnou validními CSS styly. Tato kombinace zaručuje, že se budou stránky zobrazovat ve všech nejběžnějších internetových prohlížečích, ale i v některých přenosných zařízeních (Mobily, PDA).

Pro snadnější udržování stránek volíme skripty založené na jazyce PHP, pokud je potřeba použijeme MySQL databázi. Pro některé weby je potřeba mít na serveru, kde je web umístěn povolené používání souboru .htaccess. Tímto způsobem je možné vytvářet hezky vypadající URL adresy.

Použití dalších technologií, jakými je například Flash, nebo Javascipt, se snažíme omezovat, neboť se nemusí takto zhotovené stránky uživatelům správně zobrazovat (pokud mají v internetovém prohlížeči zakázané spouštění Javascriptů, nebo nemají nainstalovaný Flash prvek). V některých případech je ovšem vhodné doplnit do stránek jednoduchý javascript, nebo Flash animaci. I v těchto případech se ovšem snažíme zajistit, aby se stránky zobrazili i lidem, kteří nemají tyto moduly povoleny (např. se místo flash animace zobrazí alespoň obrázek, menu není postaveno výhradně na javascriptu atd.).

Jak probíhá kódování webových stránek?

V prvé řadě zvolíme všechny technologie, které budou při sestavovaní stránek použity (v závislosti na druhu zakázky a cenových možnostech zákazníka). Rozhodneme se pro vhodný layout (používáme převážně novější beztabulkový layout, ne layoutu tabulkový).

Dále zakomponujeme do stránky všechny potřebné prvky (grafické prvky včetně všech ilustrací, vhodné menu, navigační prvky, fotografie, formuláře, tlačítka apod.). Takto zhotovené stránky testujeme ve všech rozšířených prohlížečích (Mozzila Firefox, Opera, Safari, IE) a všech běžných operačních systémech (Windows, Linux, Macintosh). Pokud se stránky zobrazují správně ve všech prohlížečích, nahrajeme web na server, kde bude umístěn.

V jakých prohlížečích se budou stránky správně zobrazovat?

Stránky kódujeme nejčastěji v XHTML 1.0 Strict, čímž zajistíme, že by se měly správně zobrazovat ve všech rozšířených prohlížečích (Mozzila Firefox, Opera, Safari, IE) a všech běžných operačních systémech (Windows, Linux, Macintosh).

Může se stát, že se stránky v některém internetovém prohlížeči nezobrazí správně (příslušný prohlížeč nerespektuje normu XHTML 1.0 Strict, některá verze prohlížeče zobrazuje stejný kód odlišně než jiná, jsou použity fonty, které nejsou na daném systému k dispozici apod.).

V těchto případech se snažíme stránky upravit tak, aby se zobrazovaly správně (čím více technologií a nejrůznějších doplňků se při kódování stránek použije, tím větší je i pravděpodobnost nesprávného zobrazení v některých prohlížečích.).

Je možné web dodatečně upravit?

Editovat texty na stránkách a upravovat (přidávat) fotografie je samozřejmě možné. Nicméně vše je potřeba dohodnout dopředu (jakým způsobem chcete texty upravovat, jak plánujete stránky dále rozšiřovat, jaké prvky se mají na stránkách objevovat apod.). Pokud máte zájem si sami upravovat i položky v menu, dopředu nás o tom prosím informujte. Přizpůsobíme tomu grafický návrh a strukturu webových stránek.

Může se také stát, že společně zjistíme, že je pro Vás vhodnější některý z redakčních systémů, které sice mají omezené možnosti co se týče optimalizace a grafického vzhledu, nicméně umožňují pohodlnou editace stránek.

Bude možné editovat menu, podstránky webu a přidávat další fotografie?

Nejsnadněji realizovatelnou (a nejlevnější) variantou je web, který můžete zpravovat přes ftp. Přes ftp účet si do svého počítače nahrajete příslušné soubory, ty upravíte (ukážeme Vám jak) a poté je nahrajete zpět na server. Podobným způsobem můžete spravovat například fotogalerie (do příslušného adresáře nakopírujete všechny požadované fotografie a fotogalerie na webových stránkách se již z těchto fotografií generuje automaticky). Tato varianta je vhodná pro všechny weby, u nichž předpokládáte pouze drobnější úpravy a občasné přidání dalších textů / fotografií.

Návrh stránek je vždy proveden tak, že je od sebe vzájemně oddělena obsahová část webu (texty, obrázky ve fotogalerie, komentáře) a jeho vzhled (definice vzhledu stránek, definice nadpisů, dekorací stránek, použité fondy a barvy apod.). To umožňuje snadno editovat obsah stránek nezávisle na definici jejich vzhledu.

Co znamená zkratka SEO?

Zkratka SEO (Search Engine Optimization) se používá jako označení pro soubor pravidel a doporučení, které je možné použít, pokud máme v úmyslu optimalizovat stránky (kód stránek) pro fulltextové vyhledávače.

Proč má smysl SEO optimalizace?

SEO optimalizační pravidla umožňují stránky optimalizovat pro vyhledávače a tak si zajistit pozice na předních místech ve vyhledávání (vždy záleží v jaké oblasti nabízíme naše služby a kolik je podobně orientovaných stránek).

Co jsou On-page a Off-page faktory?

SEO On-page faktory: On-page faktory jsou takové prvky webové stránky, kterými můžeme přímo ovlivňovat umístění stránky ve výsledcích vyhledávání. Jedná se především o úspornost a sémantiku (validitu) zdrojového kódu, hustotu klíčových slov, vnitřní prolinkování mezi jednotlivými stránkami webu apod.

SEO Off-page faktory: Off-page faktory jsou takové prvky, které neovlivníme přímo úpravou stránek, ale které také mají vliv na umístění stránek ve vyhledávačích. Jedná se především o kvalitní zpětné odkazy. Význam může mít text, který je použit v tomto odkazu, celkový počet těchto odkazů, kvalita stránek, ze kterých tyto odkazy odkazují, poloha zpětného odkazu na stránce, počet dalších zpětných odkazů atd.

Optimalizovat On-page faktory nebo Off-page faktory?

Některé vyhledávače mohou upřednostňovat On-page faktory, jiné Off-page faktory. Lze tedy říci, že je vhodné optimalizovat obojí. Nejdůležitější je ovšem nezapomínat na kvalitu stránek z hlediska návštěvníků, kteří na stránky přijdou a ne se snažit pouze o splnění všech pravidel SEO optimalizace (pokud se stránky budou líbit návštěvníkům, rádi se na ně budou vracet, nebo si i přidají odkaz na tyto stránky na svůj web).

Jaké jsou základní pravidla SEO optimalizace?

Není snadné říci, jak optimalizovat stránky, aby se objevily při vyhledávání na prvních místech (algoritmy, kterými určují vyhledávače kvalitu stránek bývají složité a mohou se průběžně měnit). Existuje ale několik základních doporučení, které je vhodné při sestavování stránek dodržovat, pokud chceme splnit alespoň základní pravidla optimalizace. Jedná se především o tyto údaje, které mají velký vliv na pozici stránek ve vyhledávačích:

 1. úsporný kód stránek
 2. originalita textu na stránkách
 3. počet podobně zaměřených webů
 4. vhodná volba použitých slov v nadpisech a textech
 5. vhodně zvolené popisky v metaznačkách
 6. správná navigační struktura webu
 7. zpětné odkazy z jiných kvalitních stránek
 8. použití souboru sitemap (mapa stránek)

Existují i další pravidla, které je možno zohlednit při sestavování webových stránek. Užitečné bývá si určit několik klíčových slov a na tyto slova stránky optimalizovat. Čím menší oblast stránky pokrývají, tím větší je pravděpodobnost, že se nám je podaří optimalizovat pro vyhledávače (v kategorii, do které stránky spadají). Někdy bývá prospěšné si zjistit, jaká slova lidé hledají v souvislosti s tím, co nabízíme, kolik existuje podobně zaměřených stránek apod. Tvorba webových stránek je komplexní proces, při kterém je potřeba zohledňovat ledacos.

Jak se dostat na první místa vyhledávačů?

Nelze definovat postup, jak se můžeme dostat na první místa fulltextových vyhledávačů. Musíme si uvědomit, že může být v dané oblasti tisíce dalších lidí, kteří mají podobný záměr. Pokud se ovšem opravdu chcete objevit na prvních místech vyhledávačů, měli byste splnit několik základních předpokladů:

 1. Nabídnete lidem něco, o co bude opravdu zájem
 2. Vybudujete po všech stránkách co nejrozsáhlejší web
 3. Obstaráte si co nejvíce zpětných odkazů z jiných kvalitních stránek
 4. Budete mít štěstí

Další možností, jak získat zpětné odkazy a tak i další návštěvníky jsou různé reklamní kampaně nabízející výměnu odkazů (zobrazíte si na stránkách reklamní banner na jiné stránky a někdo jiný zase bude na oplátku odkazovat na Vás).

Některé vyhledávače a oborové katalogy také nabízí možnost si předplatit zobrazování Vašeho odkazu před odkazy jinými (za různě vysokou měsíční částku). Ve stručnosti se dá tato situace popsat takto: pokud zaplatíte za Váš odkaz více, než zaplatí konkurence, objevíte se ve výsledcích vyhledávání před nimi.

Za jakou nejnižší cenu jsme Vám schopni sestavit webové stránky?

Jednostránkové internetové prezentace, nebo web, kde příliš nezáleží na grafice jsme vám schopni sestavit za 1-3 tis Kč. Pokud máte ovšem zájem o pěkný grafický návrh a web sestavený alespoň podle základních pravidel SEO optimalizace, připravte si 6-8 tis. Kč. Pokud má mít webová stránka mnoho podstránek, má obsahovat velmi pečlivě vytvořený grafický návrh, pokročilejší SEO optimalizaci, rozhraní pro editaci webu apod. může se cena vyšplhat až na několik desítek tisíc.

Pozn.: Vše záleží na domluvě. Při určování konečné ceny vycházíme z hodinové sazby 300 Kč / hod (pro grafické i kodérské práce).

Jak mnoho má smysl investovat do grafiky webu?

Obecně lze říci, že je vhodné investovat stejnou částku do grafického návrhu a stejnou částku do realizace webu. Toto pravidlo ovšem platí pouze pro menší webové stránky. Pokud například požadujete náročný grafický návrh (propracovaná grafika, mnoho stránek webu, mnoho ilustrací, ruční malby apod.), promítne se to do konečné ceny za grafický návrh webu.

Pokud na stránkách požadujete více aktivních prvků (fotogalerie, diskusní fórum, ankety, dotazník, kalendář akcí, apod.), může být cena za sestavení takového webu výrazně vyšší než cena za grafický návrh stránek, které obsahují pouze textové informace doplněné několika obrázky. Podobně pokud požadujete vícejazyčný web, odlišně zobrazované jednotlivé části webu, možnost přidávání komentářů pod články apod., bude tomu odpovídat i cena.

Jak mnoho má význam investovat do optimalizace stránek?

Základní pravidla SEO optimalizace: Ze začátku se postačí držet při tvorbě webových stránek základními pravidly SEO optimalizace. Poté je vhodné provést registraci stránek do co nejvíce oborových katalogů a pokusit se obstarat zpětné odkazy z podobně zaměřených stránek. Dále můžeme sledovat, jak se stránky dostávají do vyhledávačů a jak roste návštěvnost stránek.

Sledování dlouhodobých trendů: Pokud nejste spokojeni s pozicí ve vyhledávačích, je možné provést další úpravy stránek. Stránky je možné rozšířit o další texty a obrázky, obstarat si více zpětných odkazů, nabízet něco, co upoutá návštěvníky stránek apod. Pokud optimalizujeme stránky v oblasti, ve které je již mnoho jiných webových stránek s podobnou nabídkou, může tento proces trvat i několik měsíců až let.

Je možné upravit již sestavené stránky?

Zhotovení stránek nemusí znamenat ukončení vzájemné spolupráce. Pokud se rozhodnete stránky dále rozšířit, pozměnit některou jejich část, nebo provést drobné grafické, nebo funkční úpravy, jsme Vám nadále k dispozici.

Nicméně zde platí, že stránky se lépe sestavují, než předělávají. Proto si prosím dopředu promyslete, co přesně potřebujete.

Jakým způsobem probíhá platba za námi nabízené služby?

Při realizaci webu u nás platíte za tu část, která je již provedena. Standardní postup je tento: první platbu od Vás budeme požadovat po zhotovení grafického návrhu, další po sestavení stránek do funkční podoby, poslední platba může následovat po dodatečných optimalizacích a přidání stránek do vyhledávačů.

Pozn.: u lidí, se kterými jsme zatím nespolupracovali, požadujeme zálohu ve výši 2000 Kč. O tuto částku pak bude snížena první platba.

Je možné objednávku stornovat?

Pokud si u nás necháte sestavit pouze grafický návrh stránek, nebo máte zájem pouze o kódování stránek, zaplatíte vždy pouze tu část, která byla provedena.

Pokud se v průběhu sestavování webu rozhodnete, že o naše služby již nadále nemáte zájem, co nejdříve nás o tom prosím informujete. V tomto případě zaplatíte pouze tu část sjednané konečné částky, která odpovídá práci, která byla do daného okamžiku již provedena (zbylou částku Vám účtovat nebudeme).


Copyright © 2009 - 2018: Václav Gerla. Všechna práva vyhrazena. Administrace stránek
Přebírání textů a obrázků z těchto stránek je zakázáno!