Podrobné informace

Doporučené části zadání

Před návrhem webu je potřeba dodat co nejpřesnější informace o tom, jak si své nové stránky představujete. Jedná se především o následující údaje:

 1. cílová skupina lidí, pro kterou budou stránky určeny (koho chcete stránkami přilákat)
 2. stávající stav webové stránky (pokud existuje)
 3. předpokládané členění stránek (co vše tam chcete mít)
 4. plánovaná rozšíření v budoucnu (tvorba webových stránek není pouze jednorázové vytvoření webu)
 5. maximální částku, kterou jste ochotni do stránek investovat

Základem webu jsou texty, které mohou být doplněny fotografiemi, logem, schématy, grafy, mapkami apod. Texty je dobré pro přehlednost rozdělit do odstavců a přidat podnadpisy. Fotografie by měly být v co nejlepší kvalitě. Texty je možné dodat až po sestavení grafického návrhu, ale fotografie dříve (aby je bylo možné zahrnout již do grafického návrhu).

Logo, logomanuál

Logo (logotyp) je grafický prvek ztvárňující identitu firmy. Obvykle je použitý charakteristický typ písma, často výtvarně upravený. Dobře navržen0 logo má tyto vlastnosti:

 1. je jednoduchý, působí reprezentativně
 2. je snadno zapamatovatelný
 3. má schopnost upoutat pozornost
 4. může obsahovat slogan
 5. logotyp je možné používat v různých barevných variantách

Logomanuál je podrobný dokument, kde jsou uvedena souhrnná pravidla, jakým způsobem je možné používat logo. Logomanuál nejčastěji obsahuje:

 1. několik verzí loga
 2. konstrukce loga
 3. ochranná zóna okolo loga
 4. stanovení použitých fontů
 5. černobílou variantu loga
 6. definici použitých barev
 7. minimální a maximální použitelné rozměry
 8. zakázané manipulace s logem
 9. použití na vizitkách a hlavičkovém papíře

Grafický návrh webových stránek

Dle vašeho zadání zhotovíme jeden nebo více grafických návrhů vzhledu stránek, které budou podkladem pro následné kódování stránek. Grafický návrh obsahuje celkový vzhled všech klíčových stránek webu včetně navigačních prvků, loga, použitých barev, formátování textu a obrázků apod.

Grafický návrh Vám po zhotovení zašleme k posouzení. V této fázi budete mít možnost navrhnout vzhledové, či funkční úpravy grafického návrhu.

Při grafickém návrhu webu se snažíme zajistit:

 1. atraktivní a nápaditý vzhled
 2. vhodné menu, přehlednou navigaci webu
 3. provázanost grafického návrhu s tím, co nabízíte
 4. sestavení návrhu v krátké době (obvykle 1 až 2 týdny)
 5. slazení všech prvků na stránce (menu, fotografie, texty apod.)

Kódování a programování stránek

Když odsouhlasíte navržený grafický design stránek, následuje kódování webových stránek do finální podoby. Použité technologie volím vzhledem k typu a složitosti webu (nejčastěji používám XHTML + CSS).

V této fázi již od Vás budeme potřebovat všechny potřebné podklady webových stránek (texty, fotografie, grafy, tabulky, ilustrace, obrázky, soubory ke stažení apod.).

Převod grafického návrhu stránek do finální podoby webu zahrnuje:

 1. nařezání grafických podkladů
 2. datová optimalizace obrázků
 3. kódování - přehledně okomentovaný a validní kód
 4. testování v různých prohlížečích

V případě potřeby vytvoříme:

 1. flash animace v kombinaci s XHTML
 2. dynamické prvky s využitím PHP
 3. propojení webu s databází (např. MySQL)
 4. Javascriptové skripty
 5. mapky, schémata, nákresy a podobné grafické prvky
 6. prvky webové stránky, jejichž obsah se náhodně mění

SEO - optimalizace stránek pro vyhledávače

Cílem optimalizace stránek (anglicky Search Engine Optimization, zkratka SEO) je optimalizovat stránky pro indexovací roboty.

Hlavní SEO faktory ovlivňující pozici webu ve vyhledávačích:

 1. úsporný a validní zdrojový kód
 2. originalita textu na stránkách
 3. prolinkování jednotlivých stránek webu
 4. vhodná volba klíčových slov v nadpisech, textech a metaznačkách
 5. správná navigační struktura webu
 6. zpětné odkazy z jiných kvalitních stránek
 7. webhosting a jeho nastavení
 8. počet podobně zaměřených webů
 9. formát obrázků (názvy souborů, popisky)
 10. formát adres jednotlivých stránek webu

U rozsáhlejších stránek může být žádoucí vytvořit soubor Sitemap. Tato optimalizace zaručuje indexaci všech stránek webu. Sitemap podporuje např. Seznam a Google. Tento soubor lze vytvořit jednorázově, nebo ho lze automaticky generovat z aktuální podoby webu (která je uložena v souboru nebo v databázi).

V případě Vašeho zájmu je u nás také možná ruční registrace stránek do katalogů a fulltextových vyhledávačů. Pro účely provedení registrace od Vás budeme potřebovat název Vašich stránek, krátký a dlouhý popisek stránek (optimálně cca 200 a 1000 znaků), URL adresu webu, email a klíčová slova, která nejlépe vystihují obsah Vašeho webu (a na které chcete lákat návštěníky na Vaše stránky). V případě zájmu Vám po registraci stránek zašleme seznam katalogů, do kterých byla provedena registrace (nutno sdělit před samotnou registrací).

Návštěvnost stránek je možné zvýšit zpětnými odkazy. Jsou to odkazy, které odkazují na Vaši stránku. Zpětné odkazy jsou pro vyhledávače jedním z hlavních kritérií pro posouzení kvality webu. Tyto odkazy je nejlepší pořizovat především z webů, kteří se věnují podobné problematice.


Copyright © 2009 - 2018: Václav Gerla. Všechna práva vyhrazena. Administrace stránek
Přebírání textů a obrázků z těchto stránek je zakázáno!